15 sierpnia 2022

Będą dopłaty do pelletu drzewnego - kiedy zostaną wypłacone?

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdzili, że będą dopłaty do pelletu drzewnego

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdzili, że będą dopłaty do pelletu drzewnego. Osoby ogrzewające nim swoje domy otrzymają 3000zł na jego zakup.

 

Dopłata do pelletu będzie pomocą jednorazową. Jednak warunkiem koniecznym jest zgłoszenie kotła na pellet jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Środki na zakup pelletu będą wypłacane przez gminy, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z budżetu państwa. Wnioski o dopłatę będzie można składać dopiero po wejściu w życie ustawy, czyli najwcześniej we wrześniu.

 

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ma on na celu objęcie zerową stawką podatku VAT również pelletu drzewnego. W chwli obececnej podatek VAT na pellet wynosi 23%

 

Maksymalne obniżenie stawki VAT ma pozwolić na czasowe zahamowanie dynamicznego wzrostu cen gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu, zapewnić ciągłość ich dostaw po cenach akceptowalnych dla gospodarstw domowych.